Tonje Stenseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har undervist på lærerutdanningen over flere år og er i sin undervisning særlig opptatt av studentaktiv læring.
Hennes forskningsinteresser er lesing og læring i digitale omgivelser, digitalisering i skolen og høyere utdanning, samt hvordan individuelle forskjeller hos elevene og studentene påvirker deres læringsarbeid (pedagogisk og kognitiv læringspsykologi).