Torill Strand er førstelektor i norsk på Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider som lærerutdanner og har tidligere lang erfaring som ungdomsskolelærer. I de siste åra har hun vært involvert i videreutdanning og etterutdanning av lærere. Forskningsinteressen er knyttet til litteraturarbeid, skriving og vurdering. Hun har publisert artikler og bøker om disse emnene både for grunnskolen og høgere utdanning, bl.a. Norskfaget - klasseledelse og vurderingsarbeid i et danningsperspektiv. I Klasseledelse, fag og danning (2013, Gyldendal akademisk), Litteratur i det flerkulturelle klasserommet (2009, Universitetsforlaget) og Underveis- samfunnskunnskap for ungdomsskolen (2006, Gyldendal).