Yvonne Sørensen er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun er utdannet lektor med opprykk og pedagog fra Universitetet i Tromsø med doktorgrad i pedagogikk (2019). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet praksisopplæring i lærerutdanning, folkehelse og livsmestring, profesjonell utvikling, studentaktiv læring og profesjonsutvikling.

Se alle publikasjonene hennes her:

Sørensen, Yvonne | UiT