Eldar Taraldsen underviser og veileder studenter ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han er utdannet politi ved Politiskolen i Oslo og allmennlærer ved Sagene Lærerhøgskole i Oslo. Etter arbeid som lensmann/lensmannsbetjent og til sammen 20 år som grunnskole- og barnehagelærer tok han mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk ved NTNU i 2009. Taraldsen har utgitt flere lærebøker i pedagogisk filosofi og driver eget forlag (Norsk Pedagogisk Forlag). Hans interesse for pedagogikkfaget befinner seg et sted på aksen mellom tung lidenskap og alvorlig besettelse.