Frida Thuen er utdannet dansepedagog og er utdannet og IPMA-sertifisert prosjektleder. Hun har også en master i pedagogikk med spesialisering i Læreplanarbeid, undervisning og vurdering fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som prosjektleder for enheten FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) ved Universitetet i Oslo. For tiden jobber hun som prosjektleder ved Fagskolen Kristiania hvor hun primært arbeider med utdanningskvalitet og utvikling av nye utdanninger.