Odd Arne Thunberg var instituttleder ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges Arktiske Universitet i perioden fra 2013 til 2020. Før dette var han studieleder og førsteamanuensis i yrkesdidaktikk.

Forskningsområder er tilknyttet yrkeslæring, aksjonsforskning og aksjonslæring. Phd-avhandlingen omhandlet lærings, og endringsprosesser i en større bankorganisasjon. Yrkeserfaring fra ledelse, undervisning, hotellfag, restaurantfag og kokkfag. Sertifiseringer, fagbrev og mesterbrev er innenfor matfaget. Undervisningserfaring er tilknyttet videregående utdanning, og praktisk pedagogisk utdanning.