Reidun Tangen er professor em. ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
Et overordnet tema i hennes forskning er skolelivskvalitet, som handler om barns og unges skoleerfaringer – positive og negative - og deres forventninger til skolens verdi for egen framtid. Elevers opplevelser av elev-lærer-kommunikasjonen og arbeidsoppgavene i skolen er sentrale dimensjoner. Hennes forskningsinteresser er i stor grad praksisorientert, og hun har hatt sentrale oppgaver innen kompetanseutvikling i videregående skole. Barns og unges erfaringer og forventninger ses som nødvendige og viktige bidrag i forskning og utvikling. Etiske spørsmål står sentralt i Tangens arbeid, sammen med forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske problemer.