Steinar Thorvaldsen er professor (Dr.Scient) i informasjonsvitenskap og IKT ved Universitetet i Tromsø. Han er involvert i forskning innen læringsteknologi (EdTech), som omhandler bruk av IKT i formidling og læring, både i skole og samfunn. Ved Institutt for lærerutdanning (ILP) i Tromsø leder han forskningsgruppen Teknologi og læring. Thorvaldsens forskningsinteresser omhandler bioinformatikk, informasjonsbegrepet, kvantitativ metode, digital mobbing, læring og undervisning.
steinar.thorvaldsen@uit.no