Forfatterbilde

Theresa Schilhab

Utdannet nevrobiolog fra KU, BA i filosofi, PhD fra Niels Bohr Instituttet, 2002 om utviklingen av bevissthet hos det forhistoriske menneske, og ble Dr. pæd. i educational neuroscience 2016.

Har vært forskningsleder for forskningsenheten Neurovidenskab, Kognition og Læring, Aarhus Universitet og er nå forskningsleder på prosjektet "Naturlig Teknik" under Center for Børn og Natur, som handler om hvorvidt teknologi kan mobilisere barn til flere naturopplevelser. Er dessuten forskningsleder for "Ergonomics", i det EU-finansierte E-COST-prosjektet E-READ, som handler om hva som skjer med læring når lesing på papir avløses av print.

Theresa forsker på hva læring er biologisk sett, med særlig vekt på betydningen av menneskets biologiske setup, herunder hva vår tilpasning til naturlige omgivelser gjør med læring og viten fra et antro-biologisk og nevrobiologisk perspektiv.

Artikler