Marit Ursin er førsteamanuensis i tverrfaglige barndoms- og ungdomsstudier ved Norges senter for barneforskning, Institutt for utdanning og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ursin gjør kvalitativ forskning med barn, ungdom og familier i Norge og Latin-Amerika. Hennes faglige interesser er barns rettigheter og ungt statsborgerskap, barn og unges mobilitet og migrasjon, og barn og ungdommers følelse av tilhørighet. Hun underviser i kvalitative metoder i barndomsstudier samt barns rettigheter på BA til PhD-nivå, og er redaktør for det det nordiske tidsskriftet BARN.