Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Professor II ved Høgskolen i Volda. Uppstad har bakgrunn som språkviter, innen nordisk språkvitenskap og allmenn lingvistikk.