André Vågan er ph.d i profesjonsstudier og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Faglige interesser er blant annet profesjonskvalifisering, læring i profesjonsutdanning og læring og mestring av langvarige helseutfordringer. Arbeidet med boka, som artikkelen baseres på, ble utført mens han var i en postdoktorstilling ved Senter for Profesjons- studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.