Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der både forsknings- og undervisningsarbeid knyttes til fagområdene kroppsøving og pedagogikk. Han har også en bistilling som dosent ved OsloMet, knyttet til de samme fagområdene. Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på alle trinn i grunnskoleløpet. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d.-programmet Utdannelse, læring og filosofi. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler, vært redaktør for den vitenskapelige antologien Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer, og står bak flere læremidler i kroppsøvingsfaget - både trykte og digitale.