Inger Vigmostad er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun arbeider i dag ved Institutt for skole- og barnehagepedagogikk, campus Hamar, med grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk som hovedområder. Hun er utdannet allmennlærer med videreutdanning i småskolepedagogikk, sosialpedagogikk, spesialpedagogikk og har master i tilpasset opplæring samt velferdsstudier og personalutvikling og ledelse. Tidligere arbeidserfaring er fra hele grunnskoleområdet, videregående opplæring, voksenopplæring, NAV Hjelpemiddelsentral og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Inger jobbet tidligere for Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved HINN og er nå i gang med forskning på bruk av digitale læringsressurser i høyere utdanning.