Jarmund Veland var ansatt som førstelektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han døde 6. juni 2017, 62 år gammel, etter lengre tids sykdom. Veland var utdannet barnevernspedagog og sosiolog og arbeidet mye med barnevern og har forsket på sammenhengen mellom barns sosiale bakgrunn og det å bli sosialt inkludert i skolen. I 2010 fikk han sykdommen ALS og er nå fullstendig lammet, men skrev med hjelp av en øyestyrt PC.