Nora Valen er utdannet statsviter fra universitet i Oslo, med fordypning i kvantitativ metode og offentlig politikk. I samarbeid med Fafo skrev hun masteroppgave om hvordan statlige styringsverktøy som Norskprøven for voksne innvandrere kan bidra til integrering og likestilling i arbeidslivet. 

Valen jobber nå som konsulent i Deloitte, med evalueringer og forvaltningsrevisjoner av offentlig sektor.