Odd Harald Valdermo har jobbet lang tid som realfaglærer i videregående skole og med lærerutdanning (ppu). Har fra 1995 drevet aksjonsforskning på elevvurdering og læringsstrategier i vg1. Han er forfatter og medforfatter av diverse bøker i realfag og pedagogikk. For tiden er han emeritus ved UiT, Norges arktiske universitet, og har de siste fire årene gjennomført metastudier av deler av forskningen til PISA og TIMSS, noe som er oppsummert i fire kronikker i Bedre skole og Utdanning i 2014.