Stine Vik, doktorgradsstipendiat, Forskningssenter for barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK), Avdeling for pedagogikk  og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer.