Gunvor B. Wilhelmsen er professor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. De siste årene har hun jobbet med NFR-prosjekt Securing Education for Children in Tanzania (2017-2021) og er nå i gang med et NORHEDII prosjektet Learning is Visual (2021-2024) i Tanzania. Oppgaven er å gi lærere kompetanse på synets betydning for læring og utvikling gjennom praktiske ferdigheter i synsfunksjonskartlegging og pedagogiske muligheter. Dette skjer via lærerkurs ved spesiallærerskolen Patandi i Arusha og et nytt masterprogram i spesialpedagogikk ved Universitetet i Dodoma.