Kjersti Wæge er leder ved Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen). Hun har tidligere vært matematikklærer i videregående skole og gjennomførte sin doktorgrad ved NTNU. Wæges forskningsfelt er elevenes motivasjon, undersøkende matematikkundervisning, samt koblingen mellom teori og praksis i utdanning og kompetanseheving av matematikklærere. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler om disse temaene, og deltatt i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods), PIL-prosjektet (Praksis som integrerende element i lærerutdanningen) og Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet.