Kristin Danielsen Wolf er barnehagelærer og visedekan for barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tidligere arbeidet som universitetslektor i pedagogikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet og høsten 2019 avsluttet sitt doktorgradsprosjekt. Forskningsfokuset hennes er knyttet til foreldres perspektiver på livet i barnehagen og barns lek og samspill.

Wolf har en rekke vitenskapelige publikasjoner og har blant annet gitt ut bøkene Små barns lek og samspill (2014) og Medvirkning til barns spontane lek (2017) og er medredaktør for og forfatter i antologien Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen (2018).