Nina Winger er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har deltatt i flere større forskningsprosjekter og har publisert flere fagartikler i bøker og tidsskrifter både nasjonalt og internasjonalt og vært medredaktør i flere bøker.

Hun har særlig vært opptatt av barns rettigheter og posisjoner i samfunnet og barnehagen som oppvekst- og omsorgsarena. I de seneste årene har hun deltatt i forskning som retter søkelyset på barnehagekvalitet og barns muligheter for å erfare livskvalitet, tilhørighet og fellesskap i barnehagen. Hun har arbeidet med forskningsmetodiske spørsmål innen hverdagslivsforskning, blant annet om metodiske og forskningsetiske spørsmål relatert til å søke barns perspektiver på dagliglivet sitt.