Peter Wall har fullført forskerskole og arbeider deltid i Karlstad kommune, samtidig som han er doktorgradsstipendiat i pedagogisk arbeid ved Karlstad universitet. Han har tidligere arbeidet ved Karlstad kommunes Barn- och ungdomsförvaltning samt utført oppgaver for Skolverket og skrevet rapporter for Karlstad universitet.