Vigdis Lothe Waaler er utdannet adjunkt. Hun leser til master i spesialpedagogikk. Waaler har arbeidet i over 20 år med lese- og skrivevansker. Hun er ansatt som spesialpedagogisk koordinator på en større barneskole og har skrevet flere fagressurser til lærere om spesialundervisning og anvendelse av kompenserende hjelpemidler. Hun er også spesialpedagogisk konsulent for Dysleksi Norge, samt kursholder for skoler rundt om i Norge om tilretteleggelse av undervisning for elever med dysleksi.