Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

La barna få lære flere språk fra første klasse

- Det finnes ingen gode grunner til å utsette innføring av fremmedspråkopplæring så lenge som vi gjør nå.

Kronikk

Matematikk – vår tids latin

Mange elever har lite nytte eller utbytte av matematikkundervisningen i videregående skole, blant annet fordi de har utviklet matematikkangst. Derfor bør man både utrede hvordan matematikk kan gjøres

Kronikk

Hva med dannelsen?

Nå må du ha karakteren 4 i matte for å bli en god lærer. Men det er ikke nok å være flink i fag for å bli en god lærer.

Kronikk

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand?

Utdannes barnehagelærere med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

Kronikk

Behold kompetansen i praksisfeltet

Barnehagelærere tar masterutdanning, men vender sjeldent tilbake til barnehagen. Er det til barnas beste?

Kronikk

Vekk med pedagogikken?

Kunnskapsministeren vil gjøre lærere til profesjonsutøvere framfor pedagoger. Det er en dårlig idé, skriver Trude Evenshaug i denne kronikken.

Kronikk

I pedagogikkens navn

Pedagogikken er i ferd med å bli usynlig som fag. Altfor mange fagdisipliner har utgitt seg for å være «pedagogikk» og dermed invadert det pedagogiske domenet. Pedagogene har ikke tatt vare på faget s

Kronikk

Omsorg er fjernet!

Omsorgsbegrepet mangler i Rammeplan for barnehagelærerutdanning. Rammeplanen må vurderes på nytt og omsorgsbegrepet gjeninnføres!

Kronikk

Politikk, informasjon og kunnskap

Politikere forventer at lærere skal arbeide kunnskapsbasert. Men hva slags kunnskap er det egentlig politikerne baserer seg på? Når norske resultater i internasjonale prøver blir brukt til å karakteri