Førsteamanuensis Trude Hoel gir råd om hvordan barnehagepersonalet kan nå frem til guttene i større grad.

En ny studie fra Lesesenteret viser at språkaktivitetene i barnehagen appellerer mer til jentene enn til guttene. Konsekvensen kan være at guttene får mindre språkstimulering, og kommer senere i gang med leseutviklingen enn jentene. Internasjonale undersøkelser, som PISA 2012, viser at det store forskjeller på leseferdighetene mellom norske jenter og gutter.

– Vi har observert mange ganger at gode språkbruksaktiviteter appellerer mer til jentene enn til guttene. Men det finnes mange gode måter å få med seg guttene på, sier Hoel.

1. Hekt deg på barnas interesser

– Ofte går det små farsotter i barnehagen, både blant gutter og jenter. Kanskje er barna veldig opptatt av sjørøvere, dinosaurer eller superhelter? Velg bøker som handler om det barna allerede er opptatt av.

2. Tenk over egne bokvalg

– Det er en kjensgjerning at det er flest kvinner som jobber i barnehager. Er du kvinne, så tenk over om dine preferanser kan påvirke bøkene du velger. Vær oppmerksom på hva som tiltrekker guttene, og velg bøker deretter. Plukk ut noen bøker du tror de vil like, og la dem selv velge hvilken de vil lese.

3. Sett sammen attraktive lesegrupper

– Tenk over hvem i barnegruppa som har like interesser og som passer sammen språklig, og lag leseaktiviteter som er tilpasset den gruppa.

4. Møt barna der de er

Bordaktiviteter med samtaler stimulerer språket utover det som er her og nå, og det er viktig å involvere barna i denne typen samtaler.

– Legg merke til kjønnsfordelingen ved bordaktivitetene. Er guttene mer opptatt med billek på eller andre aktiviteter på gulvet? Flytt deg i så fall til dem og involver deg med guttene der de er. Kanskje appellerer materialene dere jobber med på bordet mest til jentene? Tenk over om dere kan velge andre materialer, og lokke guttene til bordet på den måten.

5. Sats på humor

Tiss, bæsj, promp … Småbarnshumor slår kanskje ikke alltid an hos de voksne, men som hos voksne lesere er humor en sikker vinner for å vekke barns leseglede.

– Det finnes mange bøker som spiller på barns tiss-og promp-humor, og som vekker enormt engasjement og stor glede. Bruk disse bøkene for alt de er verdt, sier Hoel.

6. Skap forventning

– Vekk forventningen hos barna ved å snakke om boka før den skal leses. Å ha forventninger til lesingen, er viktig for lesegleden. Det kan være så enkelt som å fortelle barna at ”i morgen skal vi lese en skikkelig spennende bok om en sjørøver!”, men forventningsoppbyggingen kan også være en del av et større arbeid rundt en bok. I Loen barnehage skulle de ha et stort prosjekt om Pulverheksa. De bygget opp barnas forventninger ved at en av de voksne kledde seg ut som Pulverheksa og barna ble kjent med henne og universet hennes i god tid før selve bøkene ble introdusert.

7. Lesing må være obligatorisk

I rammeplanen for barnehager står det at ”Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen”.

– Vi ser at aktiviteter som åpner for språklig samspill ofte blir presentert som frivillige aktiviteter for barna. Da er det de barna som allerede  har et godt utviklet som velger disse aktivitetene, blant annet fordi aktivitetene gir mestringsopplevelser og bekreftelse. De som ikke har et like godt utviklet språk, og trenger disse aktivitetene mest, velger gjerne noe annet. Derfor kan ikke alle leseaktiviteter være valgfrie.

8. Menn og fedre: Vær forbilder

– De mannlige ansatte i barnehagen er nødt til å være maksimalt involvert i leseaktiviteter, og vise hvor kjekt det er å lese. Gutter identifiserer seg med menn mer enn kvinner. Snakk gjerne om dette med foreldrene også, og minn fedrene i barnehagen på at de er viktige lesende rollemodeller for sine sønner, sier Hoel.