Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk de kan, og det nye språket de skal lære seg.

Dette hevder Annika Karlsson, stipendiat ved Høgskolen i Malmø. Hun har vært lærer i grunnskolen i mange år og har interessert seg for språkets betydning i læringen av fag.

En studie av læring i naturfag

I sitt doktorgradsarbeid har hun fulgt undervisningen i NO (Naturfaglige emner) i en flerspråklig klasse der elevene undervises av en svenskspråklig lærer og lærer som snakker arabisk. Elevene hun studerte fikk lov til å anvende arabisk seg imellom og hjelpe hverandre med å forklare og oversette. Med videokamera og diktafon fulgte Annika Karlsson undervisningen for å undersøke om elevene dro nytte av å veksle mellom språkene. Resultatene var tydelige: Når elevene får anvende sitt morsmål kan de gå dypere inn i emnet og forklare mer detaljert. Hun så at interessen for emnet økte når elevene fikk snakke arabisk med hverandre og med morsmålslæreren. Elevene kunne forklare bedre hva de mente, og de hadde lettere for å forstå naturvitenskaplige begrep.

Flerspråklige muligheter og fag

Dersom eleven bare får bruke svensk i fagundervisningen ser vi en nedadgående spiral, sier Annika Karlsson. Man risikerer at elevens fagutvikling stopper opp inntil eleven lærer seg svensk. Det blir enklere for elevene å forstå når de kan bruke flere språk; morsmålet, kroppsspråk, billedspråk og svensk.

Når språket ikke er en hindring, er det mulig å gå dypere inn i emnet. Ved å benytte elevenes samlede språkkunnskap kan elevenes fagutvikling fortsette, samtidig som eleven lærer seg svensk i en meningsfull sammenheng.
  
Du kan se og høre forelesningen «Fler språk i klassrummet ger bättre resultat» som Annika Karlsson holdt i serien poulærvitenskapelige lunsjforelesninger av forskere på Malmø Høgskole høsten 2015 her.

Les også artikkelen, Fler språk i klassrummet ger bättre resultat. 

Tekst; Vigdis Glømmen