Rapporten gir en kunnskapsoversikt over forskning om forebygging og avhjelping av spesifikke språkvansker hos barn og unge fra 0 til 24 år.

Det er vanlig å angi at ca. 7 % av 5-åringer har slike vansker. I og med at vanskene for de fleste fortsetter inn i skolealder, vil det si at man statistisk kan finne 1 til 2 elever med SSV i hver klasse. Vanskebildet for barn med spesifikke språkvansker endres med stigende alder. Hverdagsspråket mestres i større grad, mens skolerelaterte og mer avanserte språklige aktiviteter kan fortsatt være utfordrende.

Hva kan forebygge og bedre spesifikke språkvansker:

  • Tiltak som fanger opp tidlige symptomer bør igangsettes tidlig i barnehagen
  • Tiltak knyttet til ord-, kommunikasjons – og lydlære bør starte fra tidlig alder
  • Barnehagepersonell bør få opplæring i hva spesifikke språkvansker er

Rambølls som har utarbeidet oversikten på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at det eksisterer lite forskning om tiltak som skal avhjelpe og/eller forebygge spesifikke språkvansker. Det er i større grad forsket på tiltak for å avhjelpe og/eller forebygge språkvansker generelt.

Litteraturhenvisninger

Rambøll management (2016). Kunnskapsoversikt spesifikke språkvansker. Rapport. Oslo: Rambøll.