Utdanningsdirektoratet (Udir) skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser, til regelverk og tilsyn.

Direktoratets ansvarsområder er:

  • Tilsyn og regelverk
  • Rammeplaner og læreplaner
  • Eksamener og prøver
  • Kunnskapsgrunnlag for utdanningssektoren 
  • Skole- og barnehageutvikling

Utdanningsdirektoratet gjennomfører brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre. Direktoratet har også ansvar for å koordinere internasjonale studier som viser norske elevers og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenliknet med andre land.

Les mer på: http://www.udir.no/