Barna i noen barnehager sitter svært lenge til bords uten at personalet er til stede i samspill eller samtaler, viser ny forskning. For første gang er måltider omtalt i rammeplanen.

Undersøkelsen viser at barnehageansatte i liten grad bruker måltidet til å støtte barnas følelser, gi positiv bekreftelse som fremmer læring, samspill og språkutvikling.

Undersøkelsen er gjort av Trine Klette ved Diakonova i samarbeid med professor og forsker May Britt Drugli ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU.

Sitter stille

Videoopptak av 13 ettåringer som spiste lunsj i 11 ulike barnehager, avdekket et mønster der en gruppe barn sitter og spiser i over 40 minutter uten at de voksne snakker til dem.

– Det var trist å se de små barna som satt «alene», selv om de var sammen med andre. Det er å håpe at svært få andre barnehager gjennomfører måltidene på samme måte, sier May Britt Drugli. I fem av barnehagene var det god organisering; barna fikk maten raskt og personalet satt ved bordet under hele måltidet. Forskeren påpeker at undersøkelsen er liten og ikke kan generaliseres.

Reflektere over praksis

– Funnene kan likevel  brukes som utgangspunkt for at personalgruppen kan drøfte og reflektere over om de er bevisste nok på å utnytte alle mulighetene for kontakt og samspill i måltidene, påpeker Drugli.

Hun mener hyggelige måltider vil gi gode opplevelser i tillegg til at barna spiser mat.

– Under måltider sitter barna i ro ved bordet, og det burde være enkelt å følge med på deres uttrykk og atferd og bygge videre på disse, mener forskeren.

Påvirker matvaner

For første gang er måltidet omtalt i rammeplanen.

– Vi ønsker at barnehagene bruker måltidene mer aktivt til å gi barna sunne matvaner, men også gjøre måltidene til gode sosiale arenaer for samtale og språkstimulering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Første steg.

Han er opptatt av at barna skal få oppleve gleden over et godt måltid, og påpeker at matvaner barna tilegner seg tidlig i livet vil forme vaner senere i livet. Kunnskapsministeren mener målti