Første steg er et faglig-pedagogisk tidsskrift for barnehagelærere, styrere og studenter og andre med interesse for barnehage. I magasinet publiseres fagartikler, reportasjer og bokomtaler og magasinet gis ut fire ganger i året.

Første steg