Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus.

Med bakgrunn i forskning og eksempler fra flere land vil Yngve Lindvig snakke om hvordan fremtidens læringssystemer kan bli både en utfordring og nye muligheter i skolen. Vil vi ønske å dele data? Vil lærerne takle den digitale kompleksiteten? Vil det digitale ble mer forstyrrelser enn læring? Hvordan kan vi tenke oss at den digitale fremtiden vil påvirke synet på læring? Vil vi risikere at systemene kun fremmer individuelle læringsformer og at det kollektive blir svekket?

Yngve Lindvig leder FoU-avdelingen i Conexus, og er medlem av styret. Han har 20 års erfaring i å lede utviklingen av verktøy med innhold, prosesser og teknologi for utdanningssektoren.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.