Hvilke ferdigheter er det viktig at vi utvikler og lærer barn og unge i barnehage og skole, slik at de kan manøvrere trygt og lovlig i en digital kontekst og i samfunnet for øvrig?

I en digitalisert verden er det mange ting som er annerledes enn tidligere, og det kan være mer utfordrende å være mediebruker.

– Falske nyheter spres på nett og gjør publikum i tvil om hva som er sant og usant. Krenkelser og mobbing får nye uttrykk. Både lovlige og ulovlige, private og kommersielle aktører ønsker å få tak i personlige opplysninger om oss. Hvilke ferdigheter er det viktig at vi utvikler og lærer barn og unge i barnehage og skole, slik at de kan manøvrerer trygt og lovlig i en digital kontekst og i samfunnet for øvrig? Samlet kaller vi dette for digital dømmekraft, forklarer Karoline Tømte ved Senter for IKT i utdanningen.

Trygge opplevelser på nett

– Digital dømmekraft handler både om dannelse og etisk bevissthet, men også de faktiske ferdighetene som gjør barn og unge i stand til å ivareta eget og andres personvern og skape trygge opplevelser på nett, sier Tømte.

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler om å gjøre elevene til ansvarlige og reflekterte nettbrukere.

- Digital dømmekraft er viktig av mange grunner, sier Tømte. Alle barn i norsk skole har rett på et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser, og dette gjelder også alt som skjer på nett. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett på både informasjon, medbestemmelse og privatliv, slik at det å lære dem digital dømmekraft er viktig for å oppfylle barns rettigheter. Det positive er at barn og unge gjerne vil lære om trygg nettbruk av voksne de stoler på, nemlig skolen og foreldre. Dette viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier fra 2016.

Ti år med aktuell undervisning

Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynets nettsted Dubestemmer.no gir læreren et godt utgangspunkt for å øke både sin egen og elevenes kompetanse. Dubestemmer.no er et nettsted om personvern, nettvett og digital dømmekraft, og inneholder ressurser for både barn og voksne.

- Målet med Dubestemmer.no er å gi barn og unge økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene de gjør ved bruk av digitale medier. Du bestemmer feirer i 2017 sitt 10-års jubileum. I løpet av disse ti årene har mange tusen lærere og hundre tusener av elever lært om digital dømmekraft. Med stadig nye problemstillinger knyttet til personvern og kildekritikk på nett som dukker opp i dagliglivet og samfunnsdebatten, er Dubestemmer.no en svært dagsaktuell ressurs for norsk skole, sier Tømte.

Les mer om Digital dømmekraft på Dubestemmer.no