Senter for IKT i utdanninga blei oppretta 1. januar 2010 og er underlagd Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringa med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for barn i barnehagane, elevar i grunnopplæringa og studentar i lærar- og barnehagelærarutdanninga.

Senter for IKT i utdanninga jobbar med ulike tenester, prosjekt og ressursar som skal auke kvaliteten i utdanninga og gi betre læringsutbytte og læringsstrategiar for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringa og studentar i lærer- og barnehageutdanninga.