- De sangene som de voksne synger for barna er i liten grad påvirket av samfunnet for øvrig, sier høgskolelektor Liv Anna Hagen ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Høgskolelektor Liv Anna Hagen og førstelektor Siri Haukenes ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har kartlagt hvilke sanger som synges for barna i barnehagen.

I sitt forskningsprosjekt samlet de inn sanger i over 250 barnehager i Oslo og Akershus. Blant totalt 750 sanger, fant de at et lite knippe eldre sanger går igjen når de voksne skal synge for barna.

- Selv om barn har enorm kapasitet til å lære og er åpne og nysgjerrige, er det 20 klassiske barnesanger som går igjen. Flesteparten av sangene er fra før 1960, og det er bemerkelsesverdig få sanger etter 1990. Det er også liten variasjon i sjanger og musikalsk uttrykk, sier Haukenes.

Bæ, bæ lille lam og Lille Petter edderkopp

Tekstene i sangene varierer, men de fleste er knyttet til barnehagehverdagen, til kropp, dyr og årets gang, viser undersøkelsene.

Det er sanger som Bæ, bæ lille lam, Lille Petter edderkopp og Bjørnen sover som brukes aller mest.

- De sangene som de voksne synger for barna er i liten grad påvirket av samfunnet for øvrig, sier Hagen.

Kun et fåtall av alle sangene som er samlet inn er voksensanger, altså sanger som i utgangspunktet ikke er skrevet for barn. Disse sangene er knyttet til høytider, merkedager eller bursdager, som for eksempel Hurra for deg.

Få nye sanger

Studien viser også at nesten ingen barnehager synger sanger i sjangre som klassisk, folkemusikk, jazz, pop eller rock, og at kun et fåtall sanger er hentet fra TV og film.

- Det er også helt nye sanger i totalmaterialet på 750 sanger, men disse synges kun i et fåtall av barnehagene. Eksempler på dette er sanger fra Grand Prix jr. eller sanger fra filmer som Frost, sier Hagen.

En annen utfordring er at mange av sangene søkes opp på Youtube og strømmetjenester i barnehagene.

- Når sangbøkene forsvinner ut av barnehagene og skolene, mister man den redaksjonelle kvalitetssikringen. I både barnehage og skole bruker man iPad i økende grad. Er barna på Youtube og strømmetjenester, kan de klikke seg raskt videre til upassende innhold, sier høgskolelektor Ingrid Danbolt.

Skal utvikle app til barnehager og skoler

Nå ønsker Musikkseksjonen ved barnehagelærerutdanningen å gjøre noe med det smale sangutvalget ved å utvikle en sangapp til bruk i barnehager og skoler.

Musikkseksjonen ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal utvikle en sangapp til bruk i barnehager og skoler. Bak fra venstre: Ingrid Anette Danbolt, Siri Haukenes, Nina Engesnes og Liv Anna Hagen. Foran: Elisabeth Anvik.

- TRALL skal være et innovativt, skapende, lekent og dynamisk verktøy som tilbyr musikalsk bredde og mangfold av høy kunstnerisk kvalitet. Sangene skal spilles inn med nye, gode arrangementer og med variasjon i besetning og sjanger, sier Hagen.

Musikkseksjonen ved barnehagelærerutdanningen skal utvikle appen i samarbeid med Fakultet for teknologi, kunst og design. De har fått 6 millioner kroner til dette fra Sparebankstiftelsen DNB.

- Appen skal også bli en kvalitetssikret og trygg plattform for barn å være på, sier Danbolt.

Kan bli fjernet fra lærerplanen

Prosjektet bygger på forskning, og gruppen bak appen skal også forske underveis i prosessen.

- Det overordnede målet er at prosjektet skal føre til ny musikalsk praksis i barnehage, skole og lærerutdanning. Vi vil ivareta, støtte og fornye sangkulturen, sier høgskolelektor Elisabeth Anvik, som også er med i prosjektet.

Tidligere i høst ble sang foreslått fjernet fra den overordnede lærerplanen for skolen. I Rammeplan for barnehagen fra 2017 er sanger eller det å synge heller ikke nevnt under fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Det var det i tidligere rammeplaner.

- Sang og musikk i barnehagen og skolen får stadig mindre plass i de overordnede planverk, og vi håper at TRALL kan bidra til å styrke bruken av sang, sier Anvik.

Disse 20 sangene synges mest i barnehagene

1. Bæ, bæ lille lam (A. Tegnér)
2. Lille Petter edderkopp (ukjent)
3. Hurra for deg (M. Munthe/folketone)
4. Bjørnen sover (ukjent/melodi: Gubben Noa)
5. Mikkel rev (ukjent)
6. God morgen alle sammen (ukjent/folketone)
7. Hode, skulder, kne og tå
8. Hjulene på bussen (ukjent)
9. Med krøllet hale (ukjent/melodi: Ute etter øl)
10. Olle bolle (ukjent)
11. Lille kattepus (ukjent)
12. Kua mi jeg takker deg (P.A. Jensen/Tordenskjoldsangen)
13. Gutter og jenter (ukjent/melodi: Nisser og dverge)
14. På låven sitter nissen (M. Munthe/folketone)
15. Alle barna klapper (ukjent)
16. Ro, ro, ro din båt (E. O. Lyte/amerikansk 1800-tall)
17. Nede på stasjonen (engelsk/ukjent)
18. Tommelfinger, tommelfinger (ukjent)
19. Santa Lucia (italiensk/folketone)
20. Alle killebukkene (ukjent)