Fra og med i dag kan alle sørsamer, lulesamer og enaresamer bruke datamaskiner til å skrive på eget språk like raskt og effektivt som på norsk eller engelsk.

– Dette vil være til god hjelp for å berge allerede svært sårbare språk. Nå kan lulesamer, sørsamer og enaresamer bruke tastaturer tilpasset eget språk og på den måten kommunisere på sitt morsmål via Word, mail eller sosiale medier like raskt og effektivt som alle andre, sier Sjur Nørstebø Moshagen, prosjektleder ved Institutt for språk og kultur og sentral i utviklingen av tastaturene i de språkteknologiske miljøene Giellatekno og Divvun ved UiT Norges arktiske universitet.

Rødlistet
Alle de tre språkene står på UNESCO sin rødliste over alvorlig truede språk. For tre år siden lanserte Divvun mobiltastaturer for seks samiske språk, i 2015 ble et tekst-til-tale-program tilgjengelig og tidligere i år lanserte Giellatekno et program som oversetter nordsamisk til norsk.

– Mobiltastaturene er viktig, men når du skal skrive mye tekst er det greit å kunne gjøre det på vanlige datamaskiner. Derfor vil de nye tastaturløsningene svært nyttige i hverdagen for mange, mener Moshagen.

Tungvint
Til nå har samiskskrivende måttet bruke et nordsamisk tastatur. Dette har ikke fungert godt for noen, ei heller for brukere av nordsamiske.

– I tillegg til de tre nye tastaturene har vi også laget et nordsamisk tastatur der Y-tasten gir Y, og ikke den samiske Ŧ, som i dagens standardiserte nordsamiske tastatur, sier Moshagen. For selv om Y i utgangspunktet ikke er en samisk bokstav, er den mye mer vanlig enn den samiske Ŧ på grunn av låneord og navn.

– Dagens tastatur har vært tungvint for mange, og nå kan nordsamiske brukere selv velge hvilket tastatur de ønsker å bruke, sier Moshagen.

Eksamen

Et nytt tastatur for skoltesamisk er til vurdering i det skoltesamiske miljøet, og Moshagen tror at tastaturene vil bli svært nyttige også i skolen.

– I Finland skal avsluttende eksamener i den videregående skolen skrives på datamaskin fra våren 2018.

– Derfor var det viktig å få ferdigstilt tastaturene nå, slik at de som skal ta eksamen skal få gjøre det på sitt egen morsmål med tilpassede dataverktøy, sier Moshagen.

Arbeidet med de nye tastaturene er gjort av de språkteknologiske miljøene Giellatekno og Divvun i tett samarbeid med representanter for språksamfunnene.

Her kan du laste ned tastaturene for bruk til PC eller Mac.