UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, og har studietilbud på åtte steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana og Bodø. Hovedcampus ligger på Tromsøya. Universitetet har 3200 ansatte og 15 000 studenter.

Universitetet bedriver forskning innen satsningsområdene; Teknologi, Energi, klima, samfunn og miljø, Bærekraftig bruk av ressurser, Samfunnsutvikling og demokratisering og Helse, velferd og livskvalitet.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta) har avdelinger i Tromsø og Alta.

Mer om forskningen ved UiT og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk