Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.

I dagens kunnskapssamfunn blir du aldri ferdigutdannet.

– Utdanningen er starten på en evig lære, sier instituttdirektør Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet – storbyuniversitetet.

Kontakten med utdanningene fortsetter livet ut.

– Et skarpt skille mellom arbeid og utdanning er ikke fremtiden. Det er prosesser som går sammen hele veien. «Jeg har jobbet i 10 år og skal få påfyll», tror jeg ikke noe på. Den beste investeringen er ikke i eiendom, men ligger i Statens lånekasse for utdanning, sier han.

Teknologi er allmennkunnskap

Det økte kvalitetsfokuset i samfunnet gir økt kompetansekrav til arbeidsstyrken. Mer behov for kunnskap blir det først og fremst innenfor teknologi, helse, omsorg og utdanning, ifølge instituttdirektøren.

– Her har nettopp OsloMet sine styrker, sier han.

I denne sammenheng kan det være lurt å søke seg til utdanninger med et teknologisk tilsnitt.

– Teknologisk kunnskap er like viktig som språk. Teknologi er blitt allmennkunnskap nå, sier han.

Steen viser til barnehagelærerens nye hverdag. Der foreldre ønsker å følge barnas hverdag digitalt.

– Forventningene til det pedagogiske refleksjonsnivået hos ansatte er også annerledes, forteller han.

Livslange yrker blir ikke normen

Ingen ønsker å stoppe utviklingen om økt kvalitet, tror han.

Den beste investeringen er ikke i eiendom, men ligger i Statens lånekasse for utdanning. Instituttdirektør Arild H. Steen

– Med kvalitet oppstår profesjonsidentitet, yrkesstolthet og mestringsfølelse. Den dominerende trenden er at arbeidsgivere ønsker faste ansatte og arbeidstakere det samme. Midlertidige er et temporært fenomen. Med unntak av de siste årene, har sysselsettingen økt, sier han.

I takt med omskiftelige yrker, må arbeidstakere omstilles.

– Ett livslangt yrke blir ikke normen. Selve yrkene er heller ikke bestandige, men endrer karakter. Vi må tenke flerbruk av oss selv, og variasjon i yrker, sier Steen.

Tips fra instituttdirektøren:

  1. Det viktigste er å ta utdanning, og kanskje enda mer utdanning.
  2. Velg først etter hjerte, deretter hjerne.
  3. Velg konkret etter ferdigheter du kan. En tannlege får lettere jobb enn en sosiolog.
  4. Søk kunnskap.
  5. Har du fagbrev i bunn, kan fortsatt utvikle deg videre.
  6. Tenk ikke at dette er den eneste utdanningen du tar.
  7. Det er bra for arbeidslivet om flere kvinner og menn velger utradisjonelt.
  8. Et utenlandsopphold blir man stort sett klokere av. 

Litteraturhenvisninger

Bakken, A. & Hyggen, C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? NOVA Rapport 1/18