Mandag 24. september 2018 var det duket for årets store Exphil-forelesning ved UiO. Årets foreleser var den svenske professoren Åsa Wikforss (video).

I sin forelesning undersøker hun fenomenet post-sannhet fra et filosofisk og psykologisk perspektiv. Hun diskuterer hva kunnskap er, hvorfor vi er sårbare overfor feilinformasjon og hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak faktaresistens.

Åsa Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms Universitet og en av Sveriges mest fremtredende filosofer. Ved siden av en stor vitenskapelig produksjon er hun også svært aktiv i den svenske samfunnsdebatten i spørsmål rundt kunnskap og skole.

I 2017 utga hun boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, som tar til orde for å diskutere spørsmålet om hva kunnskap er, særlig i en tid da kunnskap møter motstand både i samfunnet, skolen og Det Hvite Hus.