Stadig flere ungdommer er storforbrukere av smertestillende piller. De trenger å lære seg mer om hvordan lytte til kroppen sin, mener OsloMet-forsker Siv Skarstein.

Teksten er hentet fra Viten + Praksis. 

– Hyppig smerte er et tidlig varsel, og kroppen prøver å fortelle deg hvordan du har det. Kanskje har du behov for hvile. Kanskje trenger du å stresse ned, sier forsker Siv Skarstein, som nylig tok doktorgraden på ungdom og bruken av reseptfrie smertestillende midler.

Stadig flere ungdommer sliter med smerter. Mange av dem er storforbrukere av reseptfrie smertestillende midler, og har et inntak av paracetamol daglig eller flere ganger per uke over mer enn fire uker.

Skarstein ved OsloMet er bekymret for at det har blitt en kultur blant ungdom å ta en pille for alt som er ille, og spesielt på grunn av at medisinbruken etableres tidlig i tenårene.

For å forhindre en uheldig utvikling, mener hun at ungdom burde få hjelp på skolen til å lære seg mer om hvordan de kan lytte til kroppen sin og hva som er normale reaksjoner.

Opplever mye smerter

Forskeren har gjort flere undersøkelser hvor hun har sett på ungdoms bruk av smertestillende. En av dem var med 367 ungdomsskoleelever mellom fjorten og femten år, og resultatene i denne studien viser at blant storforbrukerne er det tilnærmet like mange gutter som jenter.

Skarstein fant ut at storforbrukerne sov mindre, drakk noe mer alkohol og hadde lavere ambisjoner og forventninger til fremtiden. De hadde også lavere selvtillit, høyere skolefravær, og de jobbet oftere ved siden av skolen.

Forskningen viser at hverken kulturelle forskjeller, økonomi i hjemmet, frokostinntak eller deltakelse i sportslige aktiviteter påvirker forbruket av reseptfrie smertestillende medisiner.

– Ungdom som har et høyt forbruk av smertestillende medikamenter, opplever at de har mye smerter. Hodepine og muskel- og skjelettsmerter er vanligst, forklarer Skarstein.

Situasjoner som kan gi smerter og plager, er for eksempel lite søvn og stress.

Siv Skarstein ved OsloMet har skrevet doktoravhandling om ungdommer med høyt forbruk av smertestillende medisiner. (Foto: Sonja Balci)

Tar piller for å stresse ned

Den andre studien til Skarstein var dybdeintervjuer med 19 ungdommer som var storforbrukere av smertestillende medisiner.

Gjennom samtalene fant hun at ungdommene brukte smertestillende for å roe seg ned og for å takle krevende situasjoner, som for eksempel sosiale arrangementer, eksamener, trening og konkurranser.

Nesten alle hadde stadig hodepine, men ingen av dem hadde fått stilt en diagnose for smertene.

– Ungdommene slet med en følelse av at de ikke var bra nok, sier Skarstein.

Flere nevnte angst. At det knyter seg i brystet. Halvparten av deltakerne hadde blitt mobbet på skolen.

Ofte var det konflikter mellom foreldrene og en anspent stemning i hjemmet. Mange hadde opplevd stress tidlig i livet, og de følte at det var for mange krav og forventninger – både fra skole, familie og venner.

I den tredje og siste studien hvor åtte av mødrene ble dybdeintervjuet, kom det frem at de hadde stor innflytelse på ungdommenes vurdering av smerte og bruk av reseptfrie smertestillende medisiner.

Overforbruk kan gi kronisk hodepine

Totalsalget av paracetamol, reseptfritt og reseptpliktig, er mer enn fordoblet siden 1999 og økte med fem prosent det siste året, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskeren tror det er få unge som kjenner til at overforbruk kan gi kronisk hodepine og over tid også alvorlige leverskader.

– Reseptfrie smertestillende medisiner har bivirkninger, så det er viktig å skille mellom hensiktsmessig bruk, uhensiktsmessig bruk og skadelig bruk, understreker Skarstein.

– Jeg har tro på rett behandling til rett tid. Men å bruke smertestillende for å takle hverdagslivets utfordringer, har jeg liten tro på.

Skarstein har også et råd til foreldre:

– Vi har lett for å verdsette mennesker for prestasjoner. Mange ungdommer setter uendelig høye krav til seg selv hvor fallhøyden er veldig stor. La ungdommen din få kjenne at han eller hun er verdifull, uavhengig av hva som presteres.

Referanse:

Siv Skarstein disputerte 22. januar 2018 ved Institutt for helse og samfunn ved UiO med avhandlingen «Frequent use of over-the-counter analgesics among adolescents – a warning sign of troubled lives».