Vi går for sjeldent til synsundersøkelse. Ukorrigerte synsfeil er vanlig, og alvorlige øyesykdommer får utvikle seg uoppdaget. Det er på tide med et realt, offentlig øyehelse-tilbud.

Publisert på forskning.no

Norske barn gjennomgår obligatorisk synsundersøkelse hos helsesøster ved fireårskontrollen. Etter dette er du på egen hånd. Det finnes ingen offentlige systemer for undersøkelse av syn og øyehelse før du eventuelt skal ta førerkort, skal i forsvaret eller søker utdanning som setter spesielle krav til syn.

Dermed er det tilfeldig om du har foresatte som sørger for at du får en synsundersøkelse hos optiker, og som har mulighet til å kjøpe briller til deg som er skoleelev med ellers uoppdaget langsynthet. Det er tilfeldig om du har pårørende som henter deg på sykehjemmet og kjører deg til nærmeste optiker, slik at du kan fortsette å se på tv, lese og følge barnebarna dine på Instagram.

Et offentlig ansvar

Hvorfor er det slik at tannhelsen i stor grad blir ivaretatt av offentlige ordninger, i hvert fall for barn og unge, mens syn og øyehelse ikke blir det? Optikeren hører naturlig inn i en nær og helhetlig primærhelsetjeneste, og Norge både kan og bør få til dette. Det finnes gode eksempler på velfungerende systemer i andre land.

I Skottland, hvor antall innbyggere og optikere er omtrent som i Norge, har utgiftene til synsundersøkelser hos optiker minst annethvert år alltid vært dekket av det offentlige for de med lavest inntekt. Siden 2006 har dette gjeldt for alle innbyggere. Dette har fjernet en viktig barriere for folk til å undersøke synet.

I Skottland får også alle barn, studenter og personer med lav inntekt økonomisk støtte til å kjøpe briller uavhengig av hva slags synsfeil de har. I Norge er det bare personer med spesielle synsfeil som har krav på stønad.

Mange optikere i Skottland avlaster spesialisthelsetjenesten ved å ta ansvar for pasienter som ellers ville vært henvist. Pasientene blir dermed undersøkt og fulgt opp nær hjemstedet.

Unødvendig helseproblem

Fordi ukorrigerte synsfeil er en så vesentlig årsak til svaksynthet og blindhet, er det en stor helsepolitisk oppgave å få folk i alle aldre til å undersøke synet. Dette er også svært viktig, fordi man under disse undersøkelsene kan oppdage øyesykdommer som kan svekke synet.

I Norge er det optikeren som ivaretar helsetjenesten som innebærer undersøkelse og behandling av synsfeil, og i stor grad henvisning av personer med behandlingstrengende øyesykdommer til lege/øyelege.

En vanlig årsak til blindhet og svaksynthet er grå stær (katarakt): en øyesykdom som krever en enkel og rask operasjon uten behov for innleggelse på sykehus. Hvis katarakt oppdages og behandles til riktig tid, vil denne sykdommen ha liten og kortvarig innvirkning på personens synsfunksjon og livskvalitet.

Andre vanlige årsaker til svaksynthet og blindhet er øyesykdommer som grønn stær (glaukom), AMD (skarpsynsvekkelse) og synsrelaterte komplikasjoner til diabetes. Innvirkningen på synsfunksjonen og livskvalitet fra alle disse lidelsene kan i stor grad reduseres om sykdommen oppdages tidlig.

På toppen av listen over årsaker til svaksynthet troner det noe som det er svært enkelt å gjøre noe med. På verdensbasis er manglende briller eller kontaktlinser årsaken til mer enn halvparten av tilfellene av svaksynthet og 20 prosent av blindhet, og andelene for Vest-Europa er like nedslående.

Mange gevinster

Godt syn er viktig for helse og livskvalitet hele livet. For det sosiale liv, og fysiske utfoldelse er det viktig å kunne se godt, og nedsatt syn er forbundet med isolasjon.

For barn er godt syn viktig for utvikling, blant annet for motorikk og læringsevne, og skolebarn med uoppdaget synsfeil kan ha problemer med lesing og konsentrasjon.

I arbeidslivet stilles det store krav til godt og komfortabelt syn. Mange har kontoret og skjermen som arbeidsplass, og ukorrigerte synsfeil kan gi nedsatt arbeidsytelse, konsentrasjonsproblemer, hodepine, nakke- og skulderplager.

Godt syn er viktig for god balanse. Det er en nær sammenheng mellom dårlig syn, feil briller og fallulykker. Godt syn kan også bidra til raskere og bedre resultater ved rehabilitering etter for eksempel en ulykke eller et hjerneslag.

Godt syn bidrar til at folk kan bo hjemme og klarer seg selv lengre.

Dramatisk

Har du tenkt over hvor viktig det er å kunne se? Å kunne se godt?

Det vet jeg svaret på. Du har tenkt på det. Øyesykdommer/blindhet er på fjerdeplass på listen over sykdommer vi frykter mest, ifølge Helsepolitisk barometer 2018.

Det er dramatisk å miste synet. Lukker vi øynene noen sekunder blir vi raskt oppmerksom på hvor viktig det er å se. De som er avhengig av briller for å kunne se, vil kunne bekrefte at det er svært vanskelig å gjennomføre hverdagens oppgaver dersom brillene eller kontaktlinsene er ødelagt eller borte.

Inntil et offentlig system er etablert, må vi alle være vårt ansvar bevisst og sørge for å undersøke synet regelmessig.

Litteraturhenvisninger

Rupert R A Bourne mfl. «Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe in 2015: magnitude, temporal trends and projections.» Br J Ophthalmol, mai 2018. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-311258

Seth R Flaxman mfl. «Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-analysis.» Lancet Glob Health, desember 2017. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30393-5

Rupert R A Bourne mfl. «Vision Loss Expert Group. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis.» Lancet Glob Health, september 2017 doi: 10.1016/S2214-109X(17)30293-0