Etter tre forsøk får endelig Lærerutdanninga tilskudd fra Forskningsrådets program FINNUT. Til høsten starter LAB-TEd opp.

Skrevet av Lise Lotte Henriksen

Høsten 2019 vil tredjeårs-studentene på lærerutdanninga ved UiT få en større forsknings- og utviklingsoppgave (FOU-oppgave). Denne skal ha som mål å være et relevant bidrag til skolene, og vil hjelpe studentene til å få økt innsikt i praksisen de skal ut i. Samtidig vil det legge grunnlaget for masteren.

Rachel Elise Jakhelln, som er prosjektleder i LAB-TEd, mener prosjektet vil gi kunnskap om hvordan utdanningen kan utvikle tette dialoger sammen med skolene om hva som er relevant og profesjonell praksis.

– Vi får også muligheten til felles veiledning med student, skole og veileder. Hva trenger skolene? Hva tenker vi trengs, og hva tenker studenten? Når vi alle snakker sammen finner vi kanskje ut av det, sier hun.

Prosjektet LAB-TEd (Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education) vil konsentrere seg om de studentene som skal skrive oppgavene sine i undervisningsfagene naturfag, engelsk og sammfunnsfag. NTNU i Trondheim er partner i prosjektet og bidrar med fagene matematikk og kroppsøving.

Prosjekt til 17 millioner

Siw Skrøvslet og Rachel Elise Jakhelln Foto: Lise Lotte Henriksen


LAB-TEd har et budsjett på 17 millioner. Hvor mye prosjektet får fra FINNUT er foreløpig ukjent, men det er søkt om 12 millioner kroner. Resten vil være egenandel.

– Dette har vi ønsket lenge. Endelig er vi i gang, sier Jakhelln.

– Jeg tenker jippi og hjelp! Det er skrekkblandet fryd, nå er vi i gang, sier Siw Skrøvset, leder av ProTEd, Norges første senter for fremragende utdanning.

Det er mange involverte i prosjektet, blant annet Senter for Fremragende Lærerutdanning og en av de fremste forskerne på lærerutdanning, Viv Ellis fra Kings College London, med som mentor.

– Det er stas. Vi er mange i fagmiljøet som blir og er involvert i dette. Nå får vi utviklet arbeidet og kunnskapen vi har, og annerkjennelsen er en ære, sier Jakhelln.

I tillegg til UiT og NTNU fikk også Oslo Met og Høgskulen på Vestlandet tildelinger. Til sammen var det inne 23 søknader, og det ble til sammen søkt om 260 millioner kroner.

Les mer om FINNUT her.