Tenker du bare sport når du hører ordet "overganger"? I barnehage- og skolesammenheng er det en mengde overganger som er vel så betydningsfulle.

Når du googler ordet overganger får du flest treff på fotball- og håndballtilknyttede sider på nettet. Slik defineres ordet inn i sportsverdenen. Her er det overgangsproblematikk så det holder: Premier League, tippeligaen, overgangsmarkedet. «Overgangsvinduet er nå stengt» er setningen som avslutter søket mitt.

Hva med overganger som fenomen i barnehage og skole? Du går inn i barnehagen fra hjemmet, du skifter mellom avdelinger fra liten til stor i barnehagen og du går ut av barnehagen og inn i skolen. Dette skjer i løpet av kort tid. På skolen er det igjen mange overganger fra barnetrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet. Så kommer den alvorlige overgangen fra grunnskolen til videregående skole, og etter tre år der er overgangen til noe annet noe uviss – eller som det også heter – den er valgfri!

Vi kan med andre ord utgå fra at overganger er noe du ikke kan unnslippe, samtidig vet vi at det er betydningsfullt og at det samtidig kan være kritisk, det kan få store konsekvenser for den enkelte.

Sammenheng for barnets beste

Jeg vil reklamere litt her i Læringsmiljøbloggen denne gangen, og da skal det handle om overgangene inn i barnehagen og ut av barnehagen og inn i skolen. De pedagogiske overgangene. De nasjonale sentraene innen de forskjellige fagdisiplinene har i vinter satt dette på dagsorden, og vi inviterer til en dagskonferanse der aktuelle problemstillinger rundt dette temaet blir formidlet - bare se et lite utvalg av hvilke foredrag vi kan by på.

  • Helhet, glede, utforskertrang
  • Alle er nysgjerrige – bli med du også
  • Inkluderende leke- og læringsfelleskap i barnehagen
  • Hvordan skape sammenheng i det pedagogiske arbeidet
  • Å begynne i barnehagen – tilvenning, tilknytningsbasert pedagogikk

Rammeplan for barnehagen møter Overordnet del av læreplanverket om overganger

Den nye rammeplanen forplikter barnehagen til å samarbeide med skolen i forbindelse med overgangen. Og Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen handler fra sin kant om skolens forpliktelse overfor barnehagen.

Det er ulike tradisjoner og vaner for hvordan barnehager og skoler samarbeider om barnas overgang fra barnehage til skole. Overføringssamtaler brukes der barnehagen gir skolen opplysninger om barnas sterke sider og eventuelle utfordringer slik de har opplevd det. Opplysninger om språklig, sosial og motorisk utvikling og vennskap.

Fra skolens side arrangeres det ofte førskoledager hvor barna får komme på besøk og kjenne litt på hvordan det er å være på skolen. Men dette er ikke nok.

Det gjelder for begge institusjonene å sørge for at personalet, lærere og assistenter har god kompetanse og kunnskap – en god ledelse kan klare å skape en felles overgangskompetanse i barnehagen og på skolen.

Betydningen av kontinuitet i overgangene er svært viktig å være oppmerksom på. Både de sosiale relasjonene i overgangene og de pedagogiske og faglige. Viktige er det også å vite at det er forskjeller når det gjelder hvor mye støtte hvert enkelt barn trenger ved overgangene. For mange barn er det vanskelig å bytte miljø.

Det er alltid vanskelig å være ny

Alt blir nytt: nye lokaler, nye kamerater, nye voksne og ikke minst et nytt pedagogisk innhold. Det er noe å tenke på – hvordan ville du like flere slike nye omgivelser og rutiner på bare fem, seks år?

Jeg tror ikke positive overganger er avhengig av en hemmelig oppskrift. Det krever ikke en spesiell metode eller ekstra ressurser i verken barnehage eller skole. Det handler mest om å klare og identifisere faktorene som har betydning for å få til en god overgang inn i barnehagen, innenfor barnehagen og inn i skolen. Og det er viktig å involvere foreldre og barna selv i prosessen.

Her er en tankevekkende film fra Skrivesenteret om hvordan barna selv forstår og har tanker om overgangen fra barnehage til skole.