Å skille mellom fakta og fiksjon er en avgjørende ferdighet i et stadig mer digitalisert samfunn. Nye undervisningsmetoder og ny teknologi utviklet ved UiO hjelper elever å trene på kritisk tenkning sammen.

Av Aina Rødal og Hanna Karv

Ny forskning viser at «generasjon digital» strever med å skille mellom ekte nyheter og tildekket reklame når de vurderer informasjonsflommen i sosiale medier. De legger ikke merke til hvem som har skrevet teksten og er lite kritiske til kildene. Foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Samtavla/Talkwall

Et kritisk blikk på avsender, kontekst og troverdighet er en ferdighet som må tilegnes. Forskere ved Universitetet i Oslo har lagd Samtavla / Talkwall - et nettbasert verktøy for å dele informasjon og utvikle kunnskap i klasserommet. Teknologien er utviklet for å vise elevene hva kritisk tekning innebærer gjennom praktisk deltagelse i en digital omgivelse.

Verktøyet Samtavla bidrar til at elever kan trene på kritisk tenkning ved at ideer deles, kommenteres og reflekteres over i en situasjon hvor teknologi virker inn, samtidig som en lærer leder samtalen. Teknologien er lett å bruke og får flere elever til å delta i klasserommets samtaler. Det er ingen andre verktøy av denne typen som er laget spesifikt for klasserommet, og som støtter lærere i å lede samtaler som skal føre til læring. Det er også nytt at forskjellige kilder fra nettet kan tas inn i en trygg og lukket arena. Der kan de diskuteres, slik at elevene er forberedt på å håndtere informasjonsmylderet de møter senere.

Talkwall ble tildelt utmerkelsen for månedens verktøy på Online Educa i Berlin.

Verktøyet Samtavla hjelper elevene med å trene på kritisk tenkning ved at ideer deles, kommenteres og reflekteres over i en situasjon hvor teknologi virker inn, samtidig som en lærer leder samtalen. Foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Hvem: Prosjektleder er professor Ingvill Rasmussen ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 
Prosjektstatus: Prosjektet vil pågå frem til 2020 og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Cambridge. En rekke skoler i Norge og England deltar, og har brukt Samtavla i fagene norsk/engelsk, samfunnsfag, og naturfag. Lærerne er med på designarbeid og i utviklingen av nye undervisningsmetoder med støtte i verktøyet.
 
Finansiering: Norges forskningsråds program FINNUT «DiDiAC – Digitale dialoger på tvers av fag». Samtavla har også fått innovasjonsmidler fra Universitetet i Oslo i 2017, og midler fra forskningsrådet i 2018 til formidling i skolesektoren.