Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier. Det er for tiden ca. 3300 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 300 årsverk, hvorav 220 i vitenskapelige stilinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er med dette et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.

Mer om forskning på Det utdanningsvitenskapelige fakultet