Mange lærere føler seg alene om undervisningen sin. Men sånn trenger det ikke å være, ifølge to erfarne undervisere og kollegaveiledere. Hør deres tips.

I denne episoden av podkasten Læring snakker vi med lektor Jo Ansnes Schei fra Valle Hovin videregående skole og professor Line Wittek fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Begge har undervist i en årrekke, han i skolen og hun på universitetet. Og begge har de erfart at kollegaveiledning svarer godt på noen av utfordringene lærere står i.

– Det er mye vi lærere ikke snakker med hverandre om. Det kan være elevrelasjoner eller den konkrete omsettingen av undervisningsopplegg i klasserommet, sier norsk-, tysk- og fransklærer Jo Ansnes Schei.

Han synes kollegaveiledning hjelper mot følelsen av å stå alene. Ved å besøke hverandres klasserom og snakke om observasjonene på en systematisert måte, åpnes klasserommene opp og man får hjelp til å se undervisningen sin utenfra.

Hjelper lærerne til å bli bedre lærere

Også på universitetene er det mange lærere som opplever at de står alene om undervisningen.

– Mange gir uttrykk for at det å undervise er ganske utfordrende og ensomt, og at det er en forventning om at man bare skal fikse det selv uten hjelp, sier Line Wittek.

De som jobber med å lære bort, kan selv lære mye ved å veilede hverandre, ifølge professor Line Wittek ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo (t.v.) og lektor Jo Ansnes Schei ved Valle Hovin videregående skole. Foto: Monica Bjermeland/ UiO

Wittek har forsket på hvordan kolleger kan støtte og hjelpe hverandre – blant annet gjennom kollegaveiledning.

– Jeg har sett hvor mye kraft det er i denne måten å jobbe på, hvor mye man lærer av å diskutere ting man vanligvis ikke snakker med noen om, og hvordan det hjelper lærerne til å bli bedre lærere, sier hun.

Dette er kollegaveiledning: Metode 1

Kollegaveiledning er når kolleger på samme nivå i organisasjonen veileder og støtter hverandre på en systematisk måte.

Det finnes mange former for kollegaveiledning, og verktøyet kan brukes innenfor mange ulike yrker. I podkasten omtales to metoder som kan egne seg godt når undervisere skal veilede hverandre.

– Kollegaveiledning har hjulpet meg til å se klasserommet mitt på en annen måte.

I den ene metoden tar kollegene utgangspunkt i observasjon av en konkret undervisningsøkt. I forkant av observasjonen har kollegene en forsamtale om planen for økta og hva observatøren særlig skal fokusere på. Etter observasjonen følger en ny samtale.

I podkastepisoden forteller lektor Jo Ansnes Schei om hvordan han selv har opplevd denne typen veiledning. Han har blitt både positivt og negativt overrasket. I begge tilfeller var det lærerikt.

– Kollegaveiledning har hjulpet meg til å se klasserommet mitt på en annen måte, sier Schei.

Dette er kollegaveiledning: Metode 2

I den andre typen kollegaveiledning skriver alle kollegene ned sin beskrivelse av en utfordring de selv står i. Det kan for eksempel handle om en konkret situasjon med en elev, eller det kan være et uheldig mønster man føler gjentar seg i forelesningssalen.

Deretter følger en grundig prosess der gruppa tar for seg utfordringen til én person om gangen, og stiller en rekke spørsmål til den kollegaen som står i utfordringen. Først etter en omfattende undersøkelse, kan de andre komme med forslag til løsninger.

– Den grundige utforskingen motvirker tendensen vi ofte har til å trekke opp råd fra vår egen ryggmarg litt for raskt, sier forsker Line Wittek.

Hun presiserer at formålet med alle typer kollegaveiledning utelukkende bør være å hjelpe hverandre, og at metoden ikke bør brukes som verktøy for å vurdere hverandre med tanke på opprykk, karriereutvikling eller liknende.

Kom i gang

I episoden deler de to erfarne kollegaveilederne sine beste tips til lærere som vil prøve ut kollegaveiledning som verktøy. De forteller hvor du bør starte, hvem du må få med deg på laget og hvor du bør legge ambisjonsnivået.

– Den grundige utforskingen motvirker tendensen vi ofte har til å trekke opp råd fra vår egen ryggmarg litt for raskt.

I episoden får du også høre om hvorfor Line Wittek mener høflighet er en fallgruve du bør vokte deg for om du vil lykkes med kollegaveiledning. Jo Ansnes Schei forteller dessuten hva han mener rektorer bør slutte med umiddelbart.

Høst gevinster: Bedre utviklingsarbeid og mer profesjonelle lærere

Forsker Line Wittek har ermet fullt av argumenter for hvorfor ledere i skoler og i høyere utdanning bør prioritere tid til kollegaveiledning.

– Kulturer der man samarbeider og støtter hverandre, lykkes mye bedre med utviklingsarbeid. I slike kulturer tar også nyansatte raskere opp i seg de felles verdiene, sier hun.

Kollegaveiledning kan bidra til at det ikke føles så skummelt å snakke om det man opplever utfordrende i lærerjobben. Da står man mindre alene. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin/ UiO

Schei legger til at rektor kan vente seg mer profesjonelle lærere dersom kollegiet får bruke tid på kollegaveiledning.

– Det er en del sider ved læreryrket som man ofte ikke tør å snakke om. Det handler om relasjoner og det oppleves kanskje skummelt. Med kollegaveiledning kan man få litt distanse til det, og gjøre det til et objekt man snakker om. Slik kan det bli lettere å få bukt med problemer, sier han.

Last ned: Steg-for-steg-oppskrift på hvordan du kan gå fram med kollegaveiledning (pdf)

Les også: Slik kan veilednings- og undervisningskvaliteten i høyere utdanning styrkes

En versjon av saken er også publisert hos Forskning.no.

Litteraturhenvisninger

de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (red.) (2023). Faculty Peer Group Mentoring in Higher Education - Developing Collegiality through Organised Supportive Collaboration. Springer. ISSN 9783031374579.

Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Kirkevold, Marit (2023). Supervisors supporting supervisors in the context of higher education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.

Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (red.) (2021). Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420.