En utprøvende arbeidsmetode gir nye muligheter til å jobbe med tverrfaglige temaer i skolen. – Målet er alltid bedre undervisning for elevene, sier skoleleder som har erfaring med metoden.

− En mer saktegående form for læring

− FoU-sirkler er en mer saktegående form for læring der vi leser tekster, møtes og diskuterer ulike måter å bruke eksisterende forskning i klasserommet.

Det sier Elin Sæther, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har sammen med Mariell Stigum Gleiss fra MF vitenskapelige høyskole og tre videregående skoler gjennomført et prosjekt om bærekraft og makt.

− Det å ta seg tid til å møte forskere og studenter for å diskutere fagartikler sammen har vært veldig givende og gitt meg muligheten til å reflektere og tenke litt nye tanker, sier Ragne Hilde Solum i episoden.

Hun er assisterende rektor på Nesodden videregående skole, som deltok i prosjektet.

Begge gjestene fremhever at målet med å drive denne typen utviklingsarbeid alltid vil være bedre undervisning for elevene.

Det er forskerne som velger ut tekster og lager diskusjonsinnganger som kan være relevant for skolen. Men hva som blir utfallet av FoU-sirkler er ikke klart på forhånd.

Førsteamanuensis Elin Sæther og Ragne Hilde Solum møtes til samtale om hvordan forskere og skolefolk kan jobbe sammen (foto: Shane Colvin/UiO).

Et slags eksperiment

− Noe paradoksalt med FoU-sirkelen som metode er at den tar mye tid og at det ikke er helt klart hva vi får ut av det, sier Sæther.

Selve poenget er å bruke kunnskapen som befinner seg i rommet og at deltakerne får tilgang til hverandres kunnskap og erfaringer.

– Det kan føre fram til overraskende innsikter og bidra til å utvikle ny praksis, sier hun videre.

Akkurat hvorfor og hvordan FoU-sirkler kan være nyttig diskuterer gjestene i episoden.

De forteller også om sine erfaringer med å bruke rollespill for å prøve å forstå hvordan det er å være en ulv(!)