Magnus Heie er kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.