Stigmatisering av pokerspilling kan være med å undergrave læringsfordelen poker kan ha for mange unge spillere.

Av Ulf Grefsgård og Aina Rødal

I moderne poker stilles det store krav til kunnskap og ferdigheter.

Mye læring i poker

Niri Talberg har nylig forsvart doktoravhandlingen "Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering". Der tar han blant annet opp hva som kjennetegner unge pokerspillere, om det er spesielle stigma knyttet til pokerspill og han ser nærmere på hvilke dilemmaer pokerspillere opplever når de forsøker å kombinere utdanning og pokerspilling.

Ifølge Talberg er det mye læring i poker.

Legger man et bredt læringsbegrep til grunn, handler det blant annet om

  • matematiske og strategiske ferdigheter
  • risikoanalyse
  • hvordan man fremstår
  • evne til å ta andres perspektiv
  • hvordan man skal tilpasse seg motstanders spillestil
  • evnen til å tenke langsiktig samt å takle perioder med medgang og motgang
  • å styre sin egen læringsprosess og å finne en balanse mellom å studere spillet og å utøve det
  • å utvikle digital kompetanse og ulike læringsressurser


Poker som ferdighet. 

Poker har i følge Talberg gått fra å være et spill der nesten all informasjon var skjult (tradisjonell femkortspoker) til å bli et spill der mesteparten av informasjonen er åpen (for eksempel Texas hold'em som er den mest spilte pokerformen i dag). Dermed er det et stort potensiale for ferdighetsutvikling i moderne poker. Er du erfaren kan du med stor grad av sikkerhet anslå motstanderens hånd.

− Spiller du kun én hånd vil flaks utgjøre opp mot 100 %. Spiller du et uendelig antall hender vil flaks utgjøre 0 %, sier Talberg engasjert.

Forskning på pengespill har gått fra en moralsk fordømmende retning til primært å kartlegge spilleavhengighet man kan få av ulike pengespill, skriver Talberg i avhandlingen. Han har imidlertid sett mer på det særegne ved poker og elementer rundt ferdighetsutvikling i spillet.

Frafallsproblem og utdanning

Ett av temaene Talberg har sett nærmere på i sitt doktorgradsarbeid er pokerspilling og utdanning.

Til sammen intervjuet han 15 mannlige pokerspillere, hvor 12 var i alderen 20 til 30 år, og de tre andre var eldre. Ingen kvinner takket ja til å være med i undersøkelsen.

I forhold til hvem det er som spiller, så viser det seg at gutter med gode karakterer oftere har prøvd poker enn de øvrige.

Et paradoks er at jo mer tid unge pokerspillere brukte på spilling, jo større konkurranse ble det og dermed mindre tid til skole. Derfor sier mange unge pokerspillere på høyt nivå at de må velge mellom spilling og utdanning.

Talberg finner i sine studier ut at både kortsiktig og langsiktig suksess i poker kan få negative konsekvenser for utdanningen.

De fleste pokerspillerne som ble intervjuet fortalte at spillingen hadde påvirket skole og utdanning på en negativ måte.

Tar tid å bli god i poker

Spillerne beskriver ofte at de må bruke tid, skal de bli gode nok i konkurranse mot de andre som spiller poker.

− Man kan sammenligne det med idrett. Det er vanskelig å bli en svært god fotballspiller dersom man trener kun to ganger i uka. Tar man en pause fra pokeren må man forvente at konkurrentene trener og blir bedre, sier Talberg.

De som ble intervjuet mener at en pause fra poker gir konkurrentene et forsprang som det er lite trolig at de vil kunne ta igjen senere. Å ta en pause fra utdanning ble ansett som mindre risikabelt.

Pokerspilling og stigma

Poker er et av pengespillene som ofte blir nevnt som et hovedproblemspill hos hjelpelinjen for spilleavhengige. Tar man med at en pokerturnering ofte foregår om natten norsk tid og varer i mange timer - noen ganger også over flere dager, og at det må investere store mengder tid i selve ferdighetsutviklingen, så ser man lett hvordan det kan påvirke hverdagen til de som satser mest.

En del pokerspillere unngår ofte diskusjoner med de som ikke spiller poker, fordi de opplever å ikke bli forstått. Derfor finner de sitt eget miljø blant likesinnede.

− Flere spillere forsøker å skjule spillingen sin fra omverden og forblir studenter "på papiret". Derfor kan det ta lang tid før de i omgangskretsen og familien oppdager hvor mye tid de bruker på poker.

Å bli god i poker kan være svært tidkrevende, og det gjør i tillegg at mange isolerer seg fra de som ikke spiller.

− Pokerspillerne beskrev det som spesielt utfordrende å bli kjent med nye personer og bli spurt om hva de jobber med, forteller Talberg.

Talberg opplever at poker har blitt mer akseptert og synlig de siste ti årene, og at det derfor er mindre stigma rundt lavfrekvent spilling. De som spiller mye har derimot fått knyttet et sterkere stigma til deg, blant annet på grunn av fokuset på spilleavhengighet.

− Kartleggings- og diagnostiseringsverktøy for å måle spilleavhengighet åpner i svært liten grad opp for at det er mulig å utvikle ferdigheter eller tjene penger på pengespill. Spillere som har hatt suksess blir derfor ikke anerkjent som dyktige, men isteden mistenkeliggjort for å overdrive sin suksess eller sett på som heldige.

Hvordan gå fra pokerspilling til utdanning og arbeid?

Talberg argumenterer for at en positiv dialog med spillerne og større anerkjennelse av deres kompetanse, kan bidra til at det blir lettere for tidligere storspillere å komme over i utdanning og arbeid.

− De sitter på mye spisskompetanse, men føler de har store hull i CV-en på grunn av frafall. Pokerspillerne beskriver en gjensidig skepsis mellom spillere og ikke-spillere og opplever veien til tilbake til jobb og utdanning som lang.

Flere av pokerspillerne blir provosert av at deres kompetanse innen pokerspilling ikke anerkjennes. De ser på det som en ferdighet som må trenes opp.

Informasjon fra myndighetene om poker

Myndighetenes råd mot poker har i stor grad vært gitt basert på at poker er et tilfeldighetsspill. Mange av de Talberg intervjuet var provosert av Lotteritilsynets fremstilling. I følge Talberg er det viktig å få styrket oppfatningen av at poker er et ferdighetsspill som en del folk faktisk lever av og som enkelte tjener millioner på.

− Men selvfølgelig forstår jeg at myndighetene må være helt klare på at det kun er de færreste som når opp på et slikt nivå.

Pokerspillere er klare på at det er ferdighetene deres som styrer spillet, og ikke tilfeldighetene.

− Det tar kort tid å få øye på ferdighetselementet i poker. Da nytter det ikke med informasjon om at "i poker er det helt tilfeldig hvem som vinner".

Mange spillere får raskt et "mestringskick", og de føler at de velmente rådene fra myndighetene ikke stemmer med terrenget.

− Da overser de gjerne også resten av informasjonen fra myndighetene, som i følge Talberg ofte kan være ganske fornuftig.

Litteraturhenvisninger

Talberg, O.N. (2018)Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.