Hvordan bør lærere anvende skoleforskning? Se Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole, drøfte sine tanker om praktiske anvendelse- og utvikling av forskning på skole og utdanningsfeltet.

Bjørn Bolstad er rektor ved Ringstabekk skole. Han innledet på forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no den 27. september. Temaet han snakket om var praktisk anvendelse av forskning.

Bolstad trekker i presentasjonen på egne erfaringer som lærer, skoleleder og deltaker i forskningsprosjekter. Fra et faglig perspektiv drøfter han utdanningsforskningen vi har i dag. I tillegg utfordrer både lærerprofesjonen, skoleledere og forskere om produksjon-, og anvendelse, av utdanningsforskning.

Les mer om Bjørn Bolstad her.